تصاویر اجرایی قرنیز آلومینیومی

در تصاویر زیر بخشی از رزومه قرنیز آلومینیومی تولید انحصاری شرکت MTgroup را ملاحظه می کنید.

این قرنیز بصورت یک تکه طراحی و تولید میگردد . نصب آن با استفاده از چسب مخصوص تولیدی شرکت MTgroup انجام می پذیرد.

مناسبترین گزینه برای کارخانجات صنایع غذایی و دارویی و همچنین آشپزخانه های صنعتی میباشد .

این قرنیز بصورت یک تکه طراحی گردیده بر خلاف نمونه های موجود در بازار که دو تکه میباشند. در قرنیزهای دو تکه احتمال تجمع آلودگی

قطعا وجود دارد. تحمل ضربه پذیری بالا ، عدم امکان استفاده از پیچ رولپلاک ( بدلیل احتمال ورود و تجمع انواع آلودگیها) از مزیتهای ویژه

قرنیز آلومینیومی میباشد .

 

 

قرنیز آلومینیومی صنعتی

قرنیز آلومینیومی صنعتی

 

قرنیز ساختمانی

قرنیز ساختمانی

قرنیز صنعتی

قرنیز صنعتی

 

قرنیزساختمانی

قرنیزساختمانی