ناودان پیش ساخته نیکول

ناودان پیش ساخته نیکول با فرم کلاسیک بهترین راه حل را برای معماری سققفهای شیبدار ارائه مینماید . در این ناودانها به کمک طیف وسیعی از بستها هر گونه نیاز طراحی برآوره شده است .

این محصول در دو تیپ نیم دایره با کد LG25  و لبه قائمه با کد  LG38  ارائه میگردد :

 LG38  LG25
ناودان پیش ساخته

 

استانداردهای اروپایی

 

A : نحوه تست پروفیل و اتصالات ناودان نیکول تحت استاندارد NF-EN 607 مربوط به پروفیل و کلیه اتصالات بشرح ذیل میباشد :

1- آزمایش شوک : در دمای صفر درجه سانتیگراد بمدت 1 ساعت برای اندازه گیری میزان مقاومت در برابر دمای پایین ، یخ زدگی ، تحمل وزن نردبان هنگام تعمیر در دمای پایین .

2- آزمایش تحت چرخه گرما و سرما :  قرار دادن ناودان پیش ساخته نیکول در دمای 100 درجه سانتیگراد بمدت 30 دقیقه و سپس سرد کردن در دمای محیط ، بطوریکه هیچگونه تغییرشکل و دگرگونی در هیچ یک از محصولات نیکول صورت نمیپذیرد .

3- تست دوام ( پوسیدگی ، کهنگی ) : ناودانها بمدت 1600 ساعت در معرض اشعه ماورای بنفش و چرخه های تبخیر باران قرار میگیرند . بطوریکه بعد از آزمایش ، رنگها به هیچ عنوان تغییر نکرده و مقاومت ناودان در برابر ضربه کم نمیشود .

4- عدم نشت آب : قرار دادن ناودان و اتصالات بمدت 15 دقیقه در آب گرم 50 درجه سانتیگراد و سپس 10 دقیقه در آب سرد 15 درجه سانتیگراد در 5 نوبت متوالی .

5- مقاومت در برابر خوردگی های ناشی از بارانهای اسیدی .

 

 B: استاندارد اروپایی NF-EN 1462 که مربوط به بست های ناودان ( پی وی سی یا فلزی ) میباشد بشرح ذیل میباشد :

1- مقاومت در برابر UV ( اشعه ماوراء بنفش ) : برای محصولات PVC مطابق با روش ذکر شده در استاندارد ناودان NF-EN607  .

2- مقاومت در برابر خوردگی : شامل دو کلاس A برای استفاده در محیطهای شیمیایی فعال و کلاس B  برای استفاده در شرایط جوی آرام . بطوریکه پس از انجام آزمایش کلیه بستهای نیکول مطابق کلاس A ( مقاوم در برابر مواد شیمیایی موثر مانند اسیدها ) میباشد .

3- مقاومت در برابر تحمل وزن :  شامل 3 کلاس H برای بستهای قوی با تحمل نیرو تا 750 نیوتن و کلاس L برای بستهای سبک تا 500 نیوتن و کلاس O برای ناودانها با عرض داخلی 80 میلیمتر .البته پس از انجام آزمایش کلیه بستهای نیکول در کلاس مقاومتی H قرار میگیرند بجز بست مخفی مدل BHGB25 که در کلاس مقاومتی L میباشد .

 

قوانین عمومی ناودان پیش ساخته نیکول

ناودان پیش ساخته 3 ناودان پیش ساخته 4

 

محاسبه میزان انبساط طولی 

ضریب انبساط طولی موثر به میزان 0.7 میلیمتر برای یک متر طول به ازای هر 10 درجه سانتیگراد اختلاف دما .

ناودان پیش ساخته

ناودان پیش ساخته

1- اگر پلان سقف از تیپ A باشد و ناودان در یک خط مستقیم بدون زاویه بازگشت در حداکثر طول 12 متر نصب گردد یک خروجی چسبی کافی میباشد. انبساط طولی در نقطه پایانی و محل نصب لوله عمودی خواهدبود .

2- اگر پلان سقف از تیپ B  باشد بگونه ای که پروفیل ناودان در دو انتها با مانع طولی روبرو باشد و انبساط طولی به سمت لوله عمودی اثر کند بایستی از خروجی انبساطی برای طولهای حداکثر تا 12 متر استفاده نمود .

3- اگر پلان سقف از تیپ C  و طول آن بیش از 12 متر باشد بایستی از خروجی چسبی در دو انتها و یک رابط انبساطی در وسط طول ناودان استفاده نماییم  . در این تیپ انبساط طولی در جهت واسطه اتصالی مرکزی اثر میکند .فاصله بین دو خروجی نباید بیش از 24 متر باشد .

4- اگر پلان سقف از تیپ D  باشد که ناودان بطور پیوسته در دور سقف ( که از 4 سطح شیبدار تشکیل میشود ) نصب میگردد مانند شکل پلان مربوطه فوق میبایست در هر ضلع پلان یک خروجی با واسطه انبساطی نصب نمود .