کانالهای پیش ساخته سری کانکتو با درپوش PVC

 

کانالهای پیش ساخته سری کانکتو با درپوش PVC  شامل بدنه پلی پروپیلن(pp) کانالهای تولیدی بانضمام درپوشهای پی وی سی است  .

همچنین گریتینگ و یا درپوشها میتواند از جنس PVC ویا PP ویا پلی آمید باشد .

ابعاد کانالهای سری کانکتو شامل عرضهای 13.5 و 20 سانت میباشد . همچنین ارتفاع این گاترهای پیش ساخته به ترتیب عبارتند از : 5.5 -6 – 10 – 11.5 و 14.5 سانت . همانطور که در بخشهای قبلی هم اشاره شد امکان تعبیه خروجی از دیواره های جانبی ، انتها و کف وجود دارد . گریتینگهای PVC  معمولا برای فضاهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرند .

اما در خصوص گریتینگهای PP و پلی آمید نیز میتوانند در محیط بیرونی استفاده گردند .

گریتینگهای PVC در کلاسهای وزنی A15 و B125  ساخته میشوند . گریتینگهای  PP (پلی پروپیلن ) در کلاس وزنی A15 ارائه میگردند .

گریتینگهای پلی آمید در کلاسهای وزنی B125 و C250  ساخته و ارائه میگردند.

قطعا بهترین گزینه برای محیطهای داخلی و بیرونی دارای بار ترافیکی ، گریتنگهای پلی آمیدی میباشد . همچنین این درپوشها بدلیل

استفاده از دوده صنعتی در فرآیند ساخت ، در مقابل نور خورشید دچار هیچ گونه مشکلی نخواهد شد .

 

CAB131A+GDR10AHPP

CAB131A+GRL77

CAB773+GRL77

CAB773+GR77

گاتر پیش ساخته نیکول

گاتر نیکول CAB131A+GRL77

گاتر نیکول CAB131A+GRL77

گاتر CAB773+GRL77 کانال آب نیکول

CAN188+521001

CAN10AHP

CAN188+GRL88

CAB773+GR77P

گاتر گاتر نیکول کدcan10ahp گاتر پیش ساخته کانال پیش ساخته آب

CAB131A+GR77P

CAN177+GRL77

CAN177+GR77

CAN177+GR77P

گریل پیش ساختهCAB131A+GR77P گاتر پیش ساخته مدل CAN177+GR77P

CAB510AFR+GDR10AFR

CAN188+560312

CAB131A+GR77

گاتر نامرئی نیکول گاتر آب CAB131A+GR77