کانال آبرو پیش ساخته کد 40647

 

کانال آبرو پیش ساخته کد 40647 یکی از گزینه های مناسب برای محوطه های داخلی مانند موتور خانه ، رستوران  و محوطه های بیرونی که با تردد عابر پیاده همراه است می باشد.

عرض این گاتر پیش ساخته 256 میلیمتر و ارتفاع آن 10 سانتیمتر می باشد. کلاس وزنی این گاتر آب A15 می باشد.

ابعاد خروجی و جنس کانال آبرو 40648:

دو عدد خروجی کف در ابتدا و انتهای گاتر با ابعاد 110 و 75 میلیمتر پیش بینی شده است.

جنس گریتینگ این آبرو ، گالوانیزه میباشد . و طرح گریتینگ گالوانیزه بصورت شیاری است .

 

گاتر آب (کانال آبرو پیش ساخته)