گاتر پیش ساخته کد 40648  از گزینه های مناسب برای محوطه های ماشین رو و داخلی که با تردد عابر پیاده همراه است می باشد.

عرض این گاتر پیش ساخته 256 میلیمتر و ارتفاع آن 192 میلیمتر می باشد. کلاس وزنی گاتر پیش ساخته آب A15 می باشد.

خروجی های گاتر 40648 :

4 عدد خروجی از کف وجود دارد در خروجی ابتدایی سه سایز مختلف 85 ، 110 ، 160 وجود دارد و در  انتها و وسط آبرو سه عدد خروجی سایز 75 میلیمتر تعبیه شده است . خروجی های بغل گاتر کد 40648 به اندازه 110 میلیمتر هستند.

جنس گریتینگ این کانال پیش ساخته ،  گالوانیزه میباشد . و طرح گریتینگ گالوانیزه بصورت شیاری است .

 

گانر پیش ساخته آب