تصاویر اجرایی قرنیز آلومینیومی

تصاویر اجرایی قرنیز آلومینیومی در تصاویر زیر بخشی از رزومه قرنیز آلومینیومی تولید انحصاری شرکت MTgroup را ملاحظه می کنید. این قرنیز بصورت یک تکه طراحی و تولید میگردد . نصب آن با استفاده از چسب مخصوص تولیدی شرکت MTgroup انجام می پذیرد. مناسبترین گزینه برای کارخانجات صنایع غذایی و دارویی و همچنین آشپزخانه های