گاتر پیش ساخته کد 40648

گاتر پیش ساخته کد 40648  از گزینه های مناسب برای محوطه های ماشین رو و داخلی که با تردد عابر پیاده همراه است می باشد. عرض این گاتر پیش ساخته 256 میلیمتر و ارتفاع آن 192 میلیمتر می باشد. کلاس وزنی گاتر پیش ساخته آب A15 می باشد. خروجی های گاتر 40648 : 4 عدد