رزومه کفشور خطی

رزومه کفشور خطی بخشی از رزومه کفشور خطی  :    هتل قدس مشهد - آستان قدس هتل نگین - بانک پاسارگاد فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران هتل دلفین _ چابهار پروژه مشهد مال - مشهد پروژه مهرکوهسنگی - مشهد پروژه مسکونی مهندس نعیمی - سعادت آباد پروژه مسکونی مهندس اردوآبادی - خیابان شریعتی تهران