کانال با گریتینگ نقره ایی کد 44325

گاتر باگریتینگ PP کد 44325 کانال با گریتینگ نقره ایی کد 44325 مناسبترین گزینه برای تراس و بالکن و مناطق و مسیر هایی با تردد عابر پیاده ،فضای سبز و روف گاردن . همچنین برای نصب در محوطه بیرونی و استخرها پیشنهاد میگردد. کانال پیش ساخته آب کد 44325 دارای استاندارد EN 1433 می باشد.