گریل موتورخانه

گریل موتورخانه گریل موتورخانه CAL10BF محصول نیکول فرانسه میباشد . عرض این گاتر ، 136 میلیمتر و ارتفاعش 98 میلیمتر میباشد . طول این کانال آبروی پیش ساخته 1 متر میباشد. امکان اتصال و تعبیه خروجی از دیواره های جانبی ، انتها و کف این گاتر پیش ساخته وجود دارد و این مزیت بزرگی میتواند برای